Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

3D-TULOSTEET MALLEISTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
3D-mallin tekeminen tai valmiin mallin hyödyntä-minen Opiskelija hyödyntää valmiita malleja tai mallintaa annettujen lähtötietojen perusteella tai oman suunnitelman mukaisia kappaleita, osia, kokoonpanoja tai rakennuksia.
Tiedoston muutos haluttuun muotoon Hän muuttaa tiedostot vaadittuun muotoon 3D tulostamista varten.
3D-tulostimen ja tulostus-ohjelman käyttö sekä väli-neistä huolehtiminen Opiskelija käyttää 3D-tulostinta ja siihen liittyvää ohjelmaa sekä huolehtii tulostamiseen tarvittavista välineistä ja laitteista.
Mallin tulostaminen 3D-tulostimella ja viimeistely Opiskelija viimeistelee tulostetut kappaleet tai pienoismallit mekaanisesti tai pesukonetta käyttäen. Tulostetut kappaleet voidaan jälkikäsitellä esim. maalaamalla.
3D-skannerin käyttö Opiskelija tutustuu 3D-skannerin toimintaan ja sen mahdollisuuksiin mallintamisessa. Hän osaa hyödyntää laitteita työssään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää 3D-tulosteet mallista -kokonaisuuden tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään valmiita malleja tai mallintamaan itse annettujen lähtötietojen tai oman mittauk-sen avulla. Opettaja ohjaa opiskelijaa tiedostomuutosten teossa ja 3D-tulostimen käytössä. Opettajan ohjauksella opiskelija tulostaan pienoismalleja tai prototyyppejä sekä viimeistelee työnsä mekaanisesti tai pesukoneen avulla.

Opettajan ohjauksella opiskelija perehtyy 3D-skannerin toimintaan ja sen hyödyntämiseen mallintamisessa. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa