6.2.2 Pistepilvestä mallintaminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija mallintaa olemassa olevia laitteita, rakennuksia, tiloja ja maastomalleja hyödyntäen laserkeilauksella tehtyä pistepilveä kohteesta.

Opiskelija muuttaa laserkeilaamalla tehdyt pistepilvi-tiedostot käytettävän ohjelman vaatimaan tiedostomuotoon ja tekee tarvittavat piirtoasetukset pistepilven hyödyntämistä varten esim. määrittää pisteiden sopivan määrän tai litistää pistepilven 2D-kuvannon piirtämistä varten.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • muokata lähtötiedot haluttuun tiedostomuotoon
  • tehdä tarvittavat asetukset mallinnusohjelmaan pistepilven maksimaaliseksi hyödyntämiseksi
  • mallintaa havainnollisen mallin
  • pistepilvessä liikkumisen ja näkymien hyödyntämisen mallin teossa
  • litistää pistepilven 2D-kuvannon piirtämistä varten mistä tahansa tasosta esim. pohjakuvaa tai leikkausta varten
  • korjata ja täydentää mallia tilanteen mukaan
  • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilaisten kanssa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita autocad-, archicad-, tekla-, inventor- ja revit-suunnitteluohjelmien perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 2. jaksossa lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään laserkeilaamalla tehtyjä pistepilviä ja mallinnetaan keilattuja olemassa olevia koneita, laitteita, rakennuksia, tiloja ja maastomalleja. Pistepilvet muutetaan tarvittaessa vaadittuun tiedostomuotoon ja avataan valitussa cad-ohjelmassa. Mallintamista varten muokataan pistepilven ja mallinnusohjelman asetuksia. Pistepilvestä tehdään 3D-malleja ja 2D-kuvantoja mallin eri tasoista.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi