Tutkinnon osan arviointi

PISTEPILVESTÄ MALLINTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Pistepilven avulla piirretty 2D- tai 3D- kuva esim. koneesta, laitteesta, rakennuksesta tai maastomallista. Näyttö tehdään oppilaitoksessa tai suunnittelutoimistossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit täyttyvät.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään 3D-malli sekä 2D-kuvantoja valitusta korjauskohteesta.