5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).