6.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukion opintoja

Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua valinnaisia osa-alueita yhteisistä tutkinnon osista. Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin voi kuulua myös lukio-opintoja.