6.2.1 Kannakerakenteiden hitsaus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan suunnittelemaan ja tekemään kaarihitsaamalla taloteknisten järjestelmien kannakerakenteita. Tutkinnon osassa opitaan myös arvioimaan rakenteiden laatua ja tekemään niiden korroosiosuojaus.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti
  • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
  • esivalmistella tarvittavat rakenneosat
  • tehdä kaarihitsauksella hyväksyttäviä kannakerakenteita
  • tehdä korroosiosuojauksen
  • käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti
  • noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä
  • arvioida kannakerakenteiden laatua.
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijalta ei vaadita aikaisempia opintoja eikä osaamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone- ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu hitsausharjoituksista, jotka tehdään itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa Vapaasti valittava tutkinnon osa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi