3.7.6 Nuorten oppisopimus

Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta oppisopimukseen, joka tarjoaa joustavan reitin viedä opinnot loppuun. Polku soveltuu erityisesti opiskelijalle, joka on hyvin sitoutunut, motivoitunut ja jolla on hyvät suhteet työelämään esimerkiksi työssäoppimisen kautta. Tässä vaihtoehdossa opiskelija suorittaa viimeisen eli kolmannen vuoden oppisopimuksella, tätä kutsutaan 2+1-malliksi. Viimeinen vuosi työskennellään työsuhteessa ja sen lisäksi opiskellaan ajoittain oppilaitoksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että opiskelija saa mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä suoritettavan tutkinnon tavoitteiden mukaisesti.