4.2.3 Kanavaosien valmistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee yksinkertaisia ja eristettyjä kanavanosia.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
  • tehdä ja mitoittaa yksinkertaisia kanavaosia
  • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • toimia erilaisissa työyhteisöissä
  • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan tulee olla suoritettu Ohutlevytöissä toimiminen tai osoittaa hallitsevan kanavan- osin valmistuksessa tarvittavat käsityökalut ja laitteet. Hänellä tulee olla voimassa vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa, ” kirijakso kanavanosien valmistus”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työsaliharjoituksilla.

Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään tietoverkkoja.

4.jakson aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätaidot 1 osp
Muuta tietoa
Valinnainen tutkinnon osa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen.

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
TES:n-liittyvän urakkakkalaskennan läpikäynti, asiakaspalvelu

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi