4.3.2 Talotekninen eristäminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan taloteknisten järjestelmien lämmön-, palo- ja äänieristeitä saatujen piirustusten sekä työselostuksen mukaisesti. Tutkinnon osassa opitaan myös LVI-taloteknisten järjestelmien toimintaperiaatteet, niiden rakenne ja eristämisen taloudelliset perusteet. Tutkinnon osa sisältää eristystyön kannalta merkittävät asiat rakennustyömaan toiminnasta ja työturvallisuudesta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa
  • varmistaa että työssä käytettävät rakennustelineet on tarkistettu
  • asentaa taloteknisten laitteiden eristeet suunnitelmien ja työselostuksen mukaisesti
  • asentaa taloteknisten laitteiden päällysteetv
  • noudattaa työmaan jätehuoltosuunnitelmaa sekä
  • mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.v
Kirijakso Tutkinnon osaa aloitettaessa opiskelijalta ei edellytetä aikaisemmin hankittua osaamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone- ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu perustyökaluihin ja – asennusmenetelmiin liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä asennuskokonaisuuksista. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti. Osa asennuksista tehdään projektin muodossa parityöskentelynä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka.
Muuta tietoa Tutkinnon osan aikana suoritetaan työturvallisuus- ja tulityökortit sekä saadaan perustiedot ensiavun antamisesta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaika- ja materiaalimenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi