4.4.2 Saumakattojen peltitöissä toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy saumakattojen valmistamiseen. Opiskelija perehtyy saumakattojen valmistus-, saumaus-, kiinnitys- ja tiivistystekniikoihin. Opiskelija asentaa saumakattoja ja niiden eri osia erilaisille kattomuodoille määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon osassa perehdytään myös sadevesijärjestelmiin ja kattoturva-tuotteisiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • mitoittaa, valmistaa ja asentaa katteita sileästä ohutlevystä
 • käyttää saumaukseen tarkoitettuja tiivistysaineita
 • tehdä hakasaumoja sekä yksin- että kaksinkertaisina
 • tehdä kattoläpiviennit
 • asentaa erityyppiset sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
 • tehdä vinokartioputken levityspiirusuksen
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
 • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
 • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan
 • ottaa työssään huomioon materiaalien ominaisuudet asennuksissa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita ohutlevytöiden perusteet ja huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Jokainen harjoitus pitää sisällään teoriaosuuden ja harjoitus-työt tehdään työsalissa harjoituskatolle.

Harjoitustöitä tehdään itsenäisesti sekä asennusryhmissä projektiluontoisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimispaikalla. Työnperustana olevan tiedon voi opiskella itsenäisesti kurssimateriaalin avulla. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä taitonäyte, joka pitää sisällään useamman jo opitun kokonaisuuden. Projektityöhön integroidaan työelämätaitojen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä. Kurssilla perehdytään materiaalimenekkeihin, logistiikkaan, laadunvarmistamiseen ja aikataulutuksiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi