Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
TO-jaksolla työmaalla suorittaa suunnitteleman mukaiset ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt.
Suunnitelmien tulkinta Opiskelija osaa erilaiset ilmanvaihtojärjestelmät ja tunnistaa suunnitelmista käytettävät kanavat ja niitä koskevat määräykset ja ohjeet.
Ilmastointikanavien mitoittaminen ja valmistaminen Opiskelija osaa mitoittaa ja valmistaa peltisepäntyönä valmistettavia ilmastointikanavia.
Eristysten asentaminen Opiskelija osaa asentaa erilaisia eristyksiä määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ilmanvaihtojärjestelmien asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa ja käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.
Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa