6.2.2 Kylmäputkistojen asentaminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan lämpöpumppujen putkistoja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • asentaa lämpöpumppujen putkistoja voimassa olevien määräysten mukaisesti
  • tehdä kovajuottamalla kylmäputkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
  • työskennellä niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
  • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso  Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijalta ei vaadita aikaisempia opintoja eikä osaamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu kylmäputkiston asentamiseen liittyvistä harjoitustöistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi