Tutkinnon osan arviointi

Kannakerakenteiden hitsaus osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatimat arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö muodostuu taloteknisen järjestelmän kannakerakenteen hitsaamisesta. Työ tehdään itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Näyttöympäristönä on hitsaustyösali.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija katsoo, että hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen täyttää tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi pelkällä ammattiosaamisen näytöllä. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta tekee tutkinnon osan opetuksesta vastaava opettaja hänelle toimitettujen dokumenttien perusteella.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.