Tutkinnon osan arviointi

Lämmitysjärjestelmien asennus, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla lämpöjohtoasennuksiin aidossa työympäristössä.
Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen asennustehtävän, kuten lämmityspatterin asennuksen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa