Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

KANAVANOSIEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn perustana ovat Ohutlevytyöt joka tulee olla suoritettuna.
Opiskelija valmistaa suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat suorakaidekanavat sekä kohteen mukaiset konehuoneen kanavat.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa kanavanosien piirtämistä ja valmistamista, lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee valmistamansa kanavanosan opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja työn toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta suoraan opiskelijalle.

 Muuta tietoa