Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 1 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Digitaalinen portfolio 1 osp
Sisällön editoiminen ja näyteportfolion kokoaminen Opiskelija editoi opiskeluaikanaan tuottamaansa sisältöä, kuten valokuvia, videoita ja tekstejä. Hän kokoaa editoimastaan sisällöstä mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti omaa osaamistaan kuvaavan digitaalisen portfolion, johon on liitetty oman ammattialan ja ammatillisen osaamisen kannalta keskeisiä dokumentteja. Opiskelija esittelee digitaalisen portfolionsa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa editoimisessa, kuten kuvankäsittelyohjelman käytössä, videoiden editoimisessa ja tekstien oikeakielisyyden tarkistamisessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan osaamisensa markkinoinnin kannalta keskeisiä dokumentteja portfolioonsa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan portfolion kattavuutta ja monipuolisuutta. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa markkinoida osaamistaan portfolion avulla.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa