4.3.3 Kylmätekninen eristäminen 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan jäähdytys- ja kylmätekniset eristeet saatujen piirustusten sekä työselostuksen mukaisesti. Tutkinnon osassa opitaan myös arvioimaan korroosion eston laatu ennen eristämistä sekä kylmäteknisten järjestelmien toimintaperiaatteet ja niiden rakenne. Tutkinnon osa sisältää eristystyön kannalta merkittävät asiat rakennustyömaan toiminnasta ja työturvallisuudesta.
Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa
  • varmistaa, että työssä käytettävät rakennustelineet on tarkistettu
  • asentaa suunnitelmien mukaiset jäähdytys- ja kylmätekniset eristykset
  • arvioida korroosion eston laadun ennen eristeen asentamista
  • pitää oman työpisteensä siistinä
  • mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu perustyökaluihin ja – asennusmenetelmiin liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä asennuskokonaisuuksista. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti. Osa asennuksista tehdään projektin muodossa parityöskentelynä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka.
Muuta tietoa Tutkinnon osan aikana voidaan suorittaa työturvallisuus- ja tulityökortit sekä saada perustiedot ensiavun antamisesta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaika- ja materiaalimenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi