Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien mitoittaminen Opiskelija perehtyy rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien mitoittamiseen ja mitoittaa niitä.
Rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien valmistaminen ja asennus Opiskelija perehtyy rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien valmistamiseen, asentamiseen ja työkohteiden viimeistelytöihin ja tekee näitä töitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa rakennuspeltilistojen ja suojapellityksien mitoittamisessa, valmistamisessa ja asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa

Julkisivuverhousten asentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Profiilipeltien asentaminen Opiskelija perehtyy profiilipeltien asentamiseen ja niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija mitoittaa, asentaa ja työstää pysty- ja vaakasuuntaisia profiilipeltejä.
Runko- ja pintakasettien valmistaminen ja asennus Opiskelija perehtyy runko- ja pintakasettien mitoittamis-, kiinnitys-, tiivistys- ja valmistustekniikkaan.
Työkalujen, -koneiden, kiinnikkeiden ja materiaalin käyttö Opiskelija tunnistaa ja käyttää turvallisesti rakennustyömaan yleisimpiä työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja levyleikkuria, sekä valitsee oikeat kiinnikkeet tuotteen ja alustan mukaan. Opiskelija perehtyy erilaisiin profiilipelteihin ja materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin.
Kuvien ja piirustusten tulkitseminen ja käyttö Opiskelija tulkitsee ja käyttää julkisivuverhouksien asentamisessa tarvittavia kuvia ja piirustuksia sekä suunnittelee oman työnsä niiden avulla.
Toiminta ja turvallisuus Opiskelija perehtyy henkilökohtaisiin turvavarusteisiin, turvavaljaisiin, putoamissuojiin, kattoturvatuotteisiin, henkilö- nostimiin ja rakennustelineisiin. Opiskelija tunnistaa työkohteiden vaaratekijät ja toimii työssään niin, ettei hän vaaranna itseään eikä muita.
Asiakaspalvelu Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja antaa sekä vastaanottaa palautetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa julkisivuverhousten asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa