5.1.8 Tutkinnon osan arviointi

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, oppilaiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Äidinkieli
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Opiskelija osoittaa suullisen vuorovaikutustaitonsa haastattelussa ja kirjallisen osaamisensa portfolion avulla. Portfolio sisältää työselostuksen, raportteja tai muita alan asiakirjoja sekä alakohtaisen esseen tai tutkielman.

Äidinkieli, suomi toisena kielenä
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi toisena kielenä -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Opiskelija osoittaa suullisen vuorovaikutustaitonsa haastattelussa ja kirjallisen osaamisensa portfolion avulla. Portfolio sisältää työselostuksen, raportteja tai muita alan asiakirjoja sekä alakohtaisen esseen tai tutkielman.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Opiskelija osoittaa suullisen kielitaitonsa haastattelussa ja kirjallisen osaamisensa portfolion avulla. Portfolio sisältää ruotsinkielisen ansioluettelon, lyhyen kirjoitelman ja alan sanaston hallintaa osoittavan kirjoitustehtävän.

Vieras kieli, A-kieli, englanti
Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteiltaan Vieras kieli, A-kieli -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Opiskelija osoittaa suullisen kielitaitonsa haastattelussa ja kirjallisen osaamisensa portfolion avulla. Portfolio sisältää englanninkielisen ansioluettelon, kirjoitelman ja alan sanaston hallintaa osoittavan kirjoitustehtävän.

Muuta tietoa