Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi
Toisella kotimaisella kielellä toimiminen talotekniikan alan työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa Opiskelija opiskelee talotekniikan alan ammattisanastoa, kuten työvälineitä, materiaaleja ja turvallisuusvarusteita.

Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia kielenkäyttötilanteita ja asiakaspalvelua. Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen työturvallisuussanastoon esimerkiksi kylttien ja sääntöjen avulla. Opiskelija laatii ruotsinkielisen tiedotteen ja ansioluettelon.  Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia kielenkäyttötilanteita, kuten neuvomista, opastamista ja asiakaspalvelua.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija kertoo itsestään ja opiskelustaan ruotsin kielellä. Opiskelija harjoittelee arkielämässä tarvittavia kielenkäyttötilanteita, kuten tervehtimistä, kysymistä ja neuvomista.
Tiedon hankkiminen
Opiskelija hakee tietoa talotekniikasta esimerkiksi materiaaleista, työmenetelmistä, välineistä, piirustuksista ja asennuksista mm. sähköisistä tietolähteistä. Opiskelija tutustuu alan julkaisuihin ja etsii niistä tietoa. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.

.

Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija lisää tietoisuuttaan ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä, esimerkiksi kaupunkisuunnistamalla, tutustumalla näyttelyihin ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa toisen kotimaisen kielen perusrakenteita.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen. Opettaja arvioi lisäksi ruotsinkielisen ansioluettelon.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Muuta tietoa Toisen kotimaisen kielen pakolliset opinnot opiskellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.