Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Yrittäjäksi ryhtyminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi.
Liikeidean kehittäminen Opiskelija kehittää liikeidean ja perustelee sen toteuttamiskelpoisuuden.
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Opiskelija selvittää oman alansa yhteistyökumppanit ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, keskeisiä palveluja tai tuotteita. Opiskelija arvioi kriittisesti yhteistyömahdollisuuksia. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin. Opiskelija huomioi suunnitelmassaan mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset. Opiskelija tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet.
Yritysmuodon valitseminen Opiskelija etsii tietoa eri yritysmuodoista. Opiskelija valitsee yritykselleen tai kuvitteelliselle yritykselleen sopivan yritysmuodon ja perustelee valintaansa.
Yrityksen perustaminen Opiskelija perustaa yrityksen tai kuvitteellisen yrityksen ja selvittää yrityksen perustamisen rutiinit. Opiskelija selvittää, mitä yrityksen perustamiseen liittyviä tukipalveluja on käytettävissä. Opiskelija esittelee perustamansa yrityksen.
Oman alan yritystoiminnan merkityksen selvittäminen Opiskelija selvittää yritystoiminnan riskit ja merkityksen omaan elämäänsä. Opiskelija arvioi ja perustelee oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä elinkeinoelämässä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta. Opettaja ohjaa opiskelijaa liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja yrityksen perustamisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta sekä yritystoiminnan merkitystä elinkeinoelämälle.

Opettaja ohjaa opiskelijoita antamaan vertaispalautetta liikeideoista ja liiketoimintasuunnitelmista.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa opiskelijan perustaman yrityksen tai kuvitteellisen yrityksen esittelyn ja laaditun liiketoimintasuunnitelman perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa