Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Ohjaus ja oppimisen arviointiOpettaja ohjaa ohutlevytöiden piirtämistä ja valmistamista, lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee valmistamansa ohutlevytyöt opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja työn toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta suoraan opiskelijalle.

Ohutlevytöissä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Materiaali- ja menekkilaskelmat Opiskelija tekee materiaali- ja menekkilaskelmia.
Materiaalien hankinta Opiskelija osaa hankkia tarvittavat materiaalit laaditun luettelon mukaisesti.
Ohutlevytyöt Opiskelija valmistaa piirustusten mukaisia ohutlevytöitä käyttäen käsityökaluja ja muita laitteita töiden valmistukseen.
Muuta tietoa