Tutkinnon osan arviointi

Ympäristöanalytiikka OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö muodostuu lämmönjako- ja ilmastointikonehuoneissa olevien putkistojen, kanavistojen, varusteiden ja laitteiden eristämisestä. Työ tehdään itsenäisesti annettujen piirustuksen ja ohjeiden mukaan. Näyttöympäristönä ovat työnopetustiloihin järjestetyt todenmukaiset työkohteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija katsoo, että hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen täyttää tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi pelkällä ammattiosaamisen näytöllä. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta tekee tutkinnon osan opetuksesta vastaava opettaja hänelle toimitettujen dokumenttien perusteella.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.