Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sadevesijärjestelmien valmistaminen ja asennus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sadevesijärjestelmien osien valmistaminen Opiskelija mitoittaa ja valmistaa peltisepäntyönä valmistettavia räystäskouruja ja syöksytorvia sekä perehtyy niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin.
Sadevesijärjestelmien asentaminen Opiskelija perehtyy sadevesijärjestelmiin ja asentaa erilaisia sadevesijärjestelmiä saumakatoille määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa sadevesijärjestelmien valmistamisessa ja asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa, ja käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa

Saumakattojen valmistaminen ja asennus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Saumat, kiinnikkeet ja tiivistysaineet Opiskelija tutustuu koneellisesti ja käsintehtyihin yksinkertaisiin ja kaksinkertaisiin haka- ja pystysaumoihin. Opiskelija perehtyy saumaus ja kiinnitystekniikoihin sekä tiivistysaineiden käyttöön.
Vesikaton osien ja läpivientien valmistaminen Opiskelija perehtyy vesikattojen muotoihin, osiin ja läpivienteihin sekä kunkin osan mitoittamis- ja valmistustekniikkaan. Vesikaton osat ja läpiviennit käydään läpi ensin teoriassa, jonka jälkeen ne valmistetaan käytännössä harjoituskatolle.

Työkalujen, -koneiden ja materiaalin käyttö Opiskelija tunnistaa ja käyttää saumakattojen valmistustyössä käytettäviä työkaluja ja koneita turvallisesti ja oikein. Opiskelija perehtyy eri ohutlevy materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Kuvien ja piirustusten tulkitseminen ja käyttö Opiskelija tulkitsee ja käyttää rakennuspeltitöissä käytettäviä kuvia ja piirustuksia sekä suunnittelee oman työnsä niiden avulla.
Toiminta ja turvallisuus Opiskelija perehtyy henkilökohtaisiin turvavarusteisiin, turvavaljaisiin, putoamissuojiin ja kattoturvatuotteisiin. Opiskelija tunnistaa työkohteiden vaaratekijät ja toimii työssään niin, ettei hän vaaranna itseään eikä muita.
Asiakaspalvelu Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu tilanteissa, ja antaa sekä vastaanottaa palautetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa saumakattojen valmistamisessa ja asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa

Kattoturvatuotteiden asennus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kattoturvatuotteiden asentaminen Opiskelija perehtyy kattoturvatuotteisiin ja niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija asentaa kattoturvatuotteita saumakatoille turvallisesti ja oikein.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa kattoturvatuotteiden asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa, ja käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa