4.4.1 Huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen peltitöissä toimiminen 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen rakennuspeltitöihin. Opiskelija perehtyy profiilipeltikattojen kiinnittämiseen ja yleisimpien rakennuspeltilistojen mitoittamiseen, valmistamiseen ja asentamiseen. Tutkinnon osassa pellitetään myös katteiden eri osia ja läpivientejä sekä tutustutaan kattoturvatuotteisiin ja sadevesijärjestelmiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • mitoittaa, valmistaa ja asentaa erityyppiset läpivientien pellitykset, listoitukset ja kattoturvatuotteet
 • asentaa profiili- ja muotokatteita
 • asentaa erityyppiset sadevesijärjestelmät ja kattoturvalaitteet
 • huomioida höyrysulun ja tuuletuksen merkityksen rakenteille
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
 • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
 • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Jokainen harjoitus pitää sisällään teoriaosuuden ja harjoitus-työt tehdään työsalissa harjoituskatolle.

Harjoitustöitä tehdään itsenäisesti sekä asennusryhmissä projektiluontoisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimispaikalla. Työnperustana olevan tiedon voi opiskella itsenäisesti kurssimateriaalin avulla. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä taitonäyte, joka pitää sisällään useamman jo opitun kokonaisuuden. Projektityöhön integroidaan työelämätaitojen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä. Kurssilla perehdytään materiaaliimenekkeihin, logistiikkaan, laadunvarmistamiseen ja aikataulutuksiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi