Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sadevesijärjestelmien asentaminen Opiskelija perehtyy sadevesijärjestelmiin ja asentaa tehdasvalmisteisia sadevesijärjestelmiä huopa-, tiili- ja profiilipeltikatoille määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Kattoturvatuotteiden asentaminen Opiskelija perehtyy huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen kattoturvatuotteisiin ja niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija asentaa kattoturvatuotteita turvallisesti ja oikein.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa huopa- tiili- ja profiilipeltikatoille asennettavien sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa

Huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen asennustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Profiili ja muotokatteiden asentaminen Opiskelija perehtyy huopa-, tiili- ja profiilipeltikattoihin ja niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija mitoittaa ja asentaa erilaisia profiili- ja muotokatteita sekä perehtyy hyörysulun ja tuuletuksen merkitykseen rakenteille.
Läpivientien pellittäminen Opiskelija perehtyy vesikattojen osiin ja läpivienteihin sekä kunkin osan mitoittamis- ja valmistustekniikkaan. Opiskelija pellittää vesikatojen yleisimmät läpiviennit ja osat kuten piipun, viemärin tuuletusputken ja kattoluukun.
Rakennuspeltilistojen valmistaminen ja asennus Opiskelija perehtyy rakennusten yleisimpiin rakennus-peltilistoihin sekä niiden mitoitus-, valmistus-, ja asennus-tekniikoihin.
Työkalujen, -koneiden, kiinnikkeiden ja materiaalin käyttö Opiskelija tunnistaa ja käyttää turvallisesti rakennustyömaan yleisimpiä työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja levyleikkuria, sekä valitsee oikeat kiinnikkeet tuotteen ja alustan mukaan. Opiskelija perehtyy eri ohutlevy materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Kuvien ja piirustusten tulkitseminen ja käyttö Opiskelija tulkitsee ja käyttää rakennuspeltitöissä käytettäviä kuvia ja piirustuksia sekä suunnittelee oman työnsä niiden avulla.
Toiminta ja turvallisuus Opiskelija perehtyy henkilökohtaisiin turvavarusteisiin, turvavaljaisiin, putoamissuojiin, kattoturvatuotteisiin, henkilö- nostimiin ja rakennustelineisiin. Opiskelija tunnistaa työkohteiden vaaratekijät ja toimii työssään niin, ettei hän vaaranna itseään eikä muita.
Asiakaspalvelu Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu tilanteissa, ja antaa sekä vastaanottaa palautetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa huopa-, tiili ja profiilipeltikattojen asentamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa