Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Euroopassa, 1 osp
Yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuudet ja päätöksenteko Euroopan unionista Opiskelija syventää tietämystään Euroopan unionista, kuten sen toiminnasta, toimielimistä ja päätöksenteosta. Opiskelija selvittää mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.
Taloustieto, 2 osp
Yhteiskunnan ja talouselämän vaikutus omalla alalla Opiskelija kuvaa oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden. Opiskelija selvittää, miten taloudellinen tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa ja arvioi talouslehtien ja alaan liittyvien lehtien uutisointia kriittisesti.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevan uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointi ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa Euroopan unionista ja kansantaloudesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään yhteiskunnan ja talouselämän vaikutuksen omalle alalle sekä oman alan vaikutukset yhteiskuntaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa perustelemaan mielipiteitään asiatiedon avulla ja arvioimaan kriittisesti löytämäänsä tietoa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjallisten ja suullisten tuotosten avulla opiskelijan osaamista koskien yhteiskunnallista vaikuttamista, taloudellista tilannetta ja näiden merkitystä omalla alalla.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa