Tutkinnon osan arviointi

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla KVV- asennustehtäviin aidossa työympäristössä.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen asennustehtävän, kuten vesikalusteiden asennus.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmat suoritukset, kuten opiskelu- ja työtodistukset.
Muuta tietoa