Tutkinnon osan arviointi 431

Mittaukset ja laiteanalytiikka OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta.

Ensimmäinen osa muodostuu teollisuusputkistojen ja teknisten pintojen eristystyön suorittamisesta. Työ tehdään itsenäisesti annettujen piirustuksen ja ohjeiden mukaan. Näyttöympäristönä ovat työnopetustiloihin järjestetyt todenmukaiset työkohteet.

Toinen osa muodostuu opiskelijan työhön liittyvän asennusprojektin suunnittelusta ja itsenäisestä läpiviennistä. Työhön sisältyy asennustyöryhmän toisten jäsenten ohjaamista ja tehdyn asennustyön laadunvarmistus sekä työssä tarvittava raportointi. Näytön toinen osa suoritetaan työpaikalla aidossa rakennustyökohteessa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija katsoo, että hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen täyttää tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi pelkällä ammattiosaamisen näytöllä. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta tekee tutkinnon osan opetuksesta vastaava opettaja hänelle toimitettujen dokumenttien perusteella.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.