4.5.1 Kylmäkomponenttien ja -putkiston asennus 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen komponentit ja putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy jäähdytyslaitteistojen huoltotoimintaa tekeviltä henkilöiltä vaadittavan pätevyysluokka 1 mukaisia opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • asentaa työryhmän jäsenenä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen komponentit ja putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
  • tehdä kovajuottamalla kylmälaitoksen fosforikupari- ja hopealiitokset
  • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Tutkinnon osan suorittanut opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevien säädösten (pätevyysluokka 1) edellyttämiä sisältöjä seuraavasti:

  • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
  • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
  • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
  • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
  • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto.

Opiskelijalla on oltava lisäksi voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit, perustaidot ensiavun antamisesta sekä henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.

Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
Muuta tietoa Tutkinnon osan suorittamiseksi opiskelijalla on oltava voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit, perustaidot ensiavun antamisesta sekä henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi