4.5.2 Kylmälaitoksen käyttöönottaminen 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan tekemään yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen käyttöönottotyöt voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy jäähdytyslaitteistojen huoltotoimintaa tekeviltä henkilöiltä vaadittavan pätevyysluokka 1 mukaisia opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • tehdä työryhmän jäsenenä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen käyttöönottotyöt voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
  • säätää ja käynnistää kylmälaitteiston, jonka ohjaus hoidetaan omavoimaisilla ja sähkömekaanisilla säätö- ja ohjauslaitteilla
  • työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Tutkinnon osan suorittanut opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevien säädösten (pätevyysluokka 1) edellyttämiä sisältöjä seuraavasti:

  • termodynamiikan perusteet
  • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
  • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
  • vuotojen tarkastaminen
  • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu kylmälaitoksen käyttöönottoon liittyvistä harjoitustöistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi