Tutkinnon osan arviointi

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa muodostuu tietopuolisesta kokeesta, jolla selvitetään pätevyys 1 vaatiman tiedon hallinta. Toinen osa muodostuu yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävänkylmälaitoksen käyttöönottotöiden suorittamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti todenmukaisessa työkohteessa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija katsoo, että hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen täyttää tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi pelkällä ammattiosaamisen näytöllä. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta tekee tutkinnon osan opetuksesta vastaava opettaja hänelle toimitettujen dokumenttien perusteella.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.