4.5.3 Kylmälaitteiden huoltaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan huoltamaan yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitos voimassa olevan lainsäädännön ja laitteen huolto-ohjelman mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • tehdä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen määräaikaishuollon laitteen huolto-ohjelman mukaisesti
  • tehdä laitteiston kompressoreille öljynvaihdon
  • vaihtaa laitoksen kylmäaineen tarvittavine öljyn- ja komponentin vaihtoineen
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan on hallittava tutkinnon osissa kylmäkomponenttien ja – putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttöönottaminen vaadittu pätevyysluokka 1 osaaminen, joka on todennettu ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa.

Vaadittavaa osaamista ei voi hankkia erillisellä kirijaksolla, vaan opiskelijan tulee osoittaa pätevyysluokka 1 edellyttämä tietopuolinen osaaminen vahvistetulla osaamisen arvioinnilla.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu kylmälaitteiden huoltamiseen liittyvistä harjoitustöistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi