Tutkinnon osan arviointi

OHUTLEVYTÖISSÄ TOIMIMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on tietopuolinen koe, jossa arvioidaan sähköistystyöhön liittyvien määräysten ja sähkötekniikan perusteiden hallinta. Toinen osa muodostuu taloteknisten komponenttien asentamisesta ja valvotusta kytkemisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti todenmukaisessa työkohteessa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan kuuluvat sähköturvallisuustutkinto 3 sisällöt, joissa vaaditaan myös tietyn tuntimäärän mukaista opetukseen osallistumista. Tästä syystä tätä tutkinnon osaa ei voi suorittaa pelkällä ammattiosaamisen näytöllä.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.