Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

IV-KONEIDEN HUOLTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Huoltosuunnitelman laatiminen Opiskelija laatii huoltosuunnitelman asiakaskohteeseen.
Perus- ja vuosihuoltojen suorittaminen Opiskelija suorittaa tarvittavat ilmanvaihtolaitteiden perus- ja vuosihuollot.

Hän osaa käyttää työssään tarvittavia työkaluja. Työt tapahtuvat konehuoneissa ja siellä, mihin laitteita on asennettu.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee huoltosuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja mittaustyön toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta työsuorituksista.

Muuta tietoa