Tutkinnon osan arviointi

IV-KONEIDEN HUOLTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla IV-koneiden huoltotehtäviin aidossa työympäristössä.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen huoltotehtävän, esimerkiksi koneen määräaikaishuollon.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa