4.6.2 LV-huoltopalveluiden tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan LV-huoltotöihin liittyvät palvelutilanteet vaiheittain työmääräimen sisällön mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Tutkinnon osassa opitaan myös tunnistamaan LVI-järjestelmien kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja ja ehdottamaan niiden perusteella asiakkaalle tarvittavia lisätoimenpiteitä. Tutkinnon osan aikana opitaan myös opastamaan tilojen käyttäjiä huolto- ja korjaustyön aikaisten tilapäisjärjestelyiden osalta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • selvittää asiakaskohteen huoltosopimuksiin tai työtilauksiin liittyvien toimenpide- ja laatukuvausten sisällöt
 • suunnitella työssään kohtaamansa huoltopalvelutilanteen vaiheittain
 • ennakoida saamansa työmääräimen perusteella tehtävään liittyvät työvaiheet ja varata mukaansa tarvittavat työvälineet ja materiaalit
 • käyttäytyä ja pukeutua tilanteen sekä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti
 • toimia erilaisten asiakas- ja muiden sidosryhmien kanssa huoltotyön aikana
 • säädellä ja hallita omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
 • tunnistaa LVI-järjestelmien kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja
 • suunnitella ja ehdottaa asiakkaalle tarvittavia lisätoimenpiteitä
 • käynnistää tarvittavia toimenpiteitä mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
 • huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat
 • opastaa tilojen käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita LV-järjestelmien huoltoon, ilmanvaihtokoneen huoltoon tai tasapainotukseen liittyvät työprosessit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna johonkin näistä riittäviä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja muihin tutkinnon osiin integroituna työn opetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa, esityksiä ja raportointia.

Työn opetus muodostuu palvelutilanteen hallintaan liittyvistä harjoituksista sekä palveluprosessin hallintaan liittyvistä työtilanteista. Harjoitustyöt suoritetaan itsenäisesti, mutta niihin liittyy keskeisenä osana pienryhmissä tehtävä vertaisarviointi. Huoltotyökokonaisuudet tehdään työtilauksen muodossa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli, viestintä
 Muuta tietoa Tutkinnon osan opetus ja osaamisen arviointi integroidaan tutkinnon osan LV-huoltopalvelujen tuottaminen, IV-koneen huolto, IV-järjestelmien puhdistus, ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus tai lämmitysverkoston mittaukset ja tasapainotus kanssa.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien ja jälkimarkkinoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi