Tutkinnon osan arviointi

LV-huoltopalvelujen tuottaminen, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö muodostuu annettavan työtilauksen tai -määräimen perusteella toteutettavan LVI-järjestelmien huoltoon tai korjaamiseen liittyvän palvelutilanteen toteuttamisesta todenmukaisessa työkohteessa.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen huoltotehtävän, esimerkiksi koneen määräaikaishuollon.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija katsoo, että hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen täyttää tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi pelkällä ammattiosaamisen näytöllä. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta tekee tutkinnon osan opetuksesta vastaava opettaja hänelle toimitettujen dokumenttien perusteella.

Muilla tutkinnon osilla ei voida tunnustaa tätä tutkinnon osaa tai sen osaa suoritetuksi.

Muuta tietoa Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnon osassa ei toimeenpanna muuta opiskelijan osaamisen arviointia.