4.6.3 LV -järjestelmien huoltaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija suorittaa LV-järjestelmiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä. Opiskelija osaa huoltaa ja korjata vesi-ja viemärikalusteita, sekä lämmitysjärjestelmiin liittyviä laitteita. Opiskelija ymmärtää LV-järjestelmien toimintaperiaatteen ja osaa hyödyntää sitä työssään. Opiskelija sisäistää asiakaspalvelun merkityksen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
  • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
  • tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt
  • pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat
  • opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus,( 30 osp), sekä lämmitysjärjestelmien asennus, (30 osp). Hänellä tulee olla voimassaoleva tulityö – ja työturvallisuuskortti. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, työsalissa, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, laitevalmistajien ohjeita, verkkomateriaaleja sekä talotekniikka-alan tietokoneohjelmistoja

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssä oppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja sekä alan kirjallisuutta.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajan järjestämiä koulutuksia.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi