Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LV-järjestelmien huolto

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
LV-järjestelmien huoltotyöt Opiskelija käyttää turvallisesti huoltotöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä.

Opiskelija suorittaa putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvia LV-huolto- ja korjaustehtäviä.

Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija arvioi omaa työtään ja raportoi portfolioon ja hyödyntää sitä omassa oppimisprosessissaan.
Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Opiskelija tekee tavanomaisia LV-järjestelmien huoltoon liittyviä tehtäviä kuten patteriventtiilien vaihtotyö.

Opiskelija perehtyy työkohteeseen ja noudattaa työturvallisuusohjeita.
Opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee huoltosuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja mittaustyön toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta työsuorituksista.

Muuta tietoa