Tutkinnon osan arviointi

LV-järjestelmien huoltaminen, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LV-järjestelmien huoltotehtäviin aidossa työympäristössä.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen huoltotehtävän, esimerkiksi sekoitusventtiilin vaihdon.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa