4.6.4 LVI-korjausrakentaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee tavanomaisia LVI-saneerauksiin liittyviä asennuksia. Opiskelija ymmärtää taloteknisiä piirustuksia ja työselityksiä ja tuntee erilaiset korjausmenetelmät.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot
  • suojata puretun rakenteen mahdollisilta lisävaurioilta
  • asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi
  • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä
  • suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä
  • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään
  • laatia kiinteistön käyttäjille kiinteistön käyttöön liittyviä tiedotteita ja ohjeistuksia
  • työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus,( 30 osp), sekä lämmitysjärjestelmien asennus, (30 osp). Hänellä tulee olla voimassaoleva tulityö – ja työturvallisuuskortti. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssä oppimalla LVI-alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä talotekniikka-alan tietokoneohjelmistoja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssä oppimista LVI-alan yrityksessä 15 osp. Työssä oppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssä oppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja sekä alan kirjallisuutta.
Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi