Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LV-saneeraukset työmaalla

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakokonaisuus suoritetaan työssä oppimalla LVI-alan yrityksessä. Opiskelija hyödyntää aikaisemmin hankittua ammattiosaamista aidossa työympäristössä.
Työelämän käytännöt Opiskelija perehtyy työelämätaitoihin aidossa työympäristössä ja toimii työyhteisön jäsenenä.
LV-saneeraukset työmaalla Opiskelija tekee ammattiin kuuluvia LV-saneeraustöitä työpaikkaohjaajan ja opettajan opastuksella aidossa työympäristössä.
Työajan käyttö Opiskelija ymmärtää työajan- ja materiaalin käytön merkityksen omassa ammattialassaan ja toteuttamaan työsuoritukset kustannustehokkaasti.
Työmaan turvamääräykset Opiskelija noudattaa työmaan turvallisuuskäytäntöjä eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään kolmikantamenetelmällä, johon osallistuu opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Opettaja arvioi tietopuolisen ja käytännön osaamisen perusteella näyttökelpoisuuden.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan työssä oppimispaikalla ePortfolioon ja arvioi oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa