Tutkinnon osan arviointi

LVI-korjausrakentaminen, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla saneerausasennuksiin aidossa työympäristössä.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen asennustehtävän, kuten käyttövesiputkiston uusimistyön.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa