4.6.5 LVI-suunnittelu 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija suunnittelee ja piirtää tavanomaisia LVI-piirustuksia. Opiskelija ymmärtää rakennusmääräykset – ja ohjeet. Opiskelija mitoittaa tavanomaiset LVI-laitteistot ja putkistot. Opiskelija osaa käyttää LVI-alan 3d-suunnitteluohjelmistoa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja
  • tehdä pientalon LVI-piirustuksia
  • käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa
  • huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja – ohjeet
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä talotekniikka-alan tietokoneohjelmistoja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.
Tutkinnon osan voi suorittaa myös työssä oppimalla.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssä oppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja, rakennusmääräyskokoelmia sekä alan kirjallisuutta.

Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys TES-liittyvä urakkakkalaskennan läpikäynti, asiakaspalvelu

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi