Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LVI-suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija suunnittelee ja mitoittaa tavanomaisia LVI-järjestelmiä käsin piirtämällä sekä 3d-suunnitteluohjelmistolla ottaen huomioon rakennusmääräykset ja ohjeet.

Opiskelija tekee LVI-laiteluetteloita, asiakirjoja ja työselityksiä.

Opiskelija arvioi omaa työtään ja raportoi portfolioon ja hyödyntää sitä omassa oppimisprosessissaan.

Talotekniset piirustukset Opiskelija ymmärtää taloteknisiä piirustuksia ja dokumentteja.
LVI-suunnitteluohjelmat Opiskelija käyttää LVI-alan 3d-suunnitteluohjelmistoa suunnittelussa.
Työajan käyttö Opiskelija ymmärtää työajan- ja materiaalin käytön merkityksen omassa ammattialassaan ja pystyy tekemään niiden perusteella urakkalaskentadokumentteja.
Rakennusmääräykset Opiskelija ymmärtää viranomaismääräysten ja ohjeiden merkityksen suunnittelussa sekä laitteiden- ja putkiston mitoituksessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään sisältöjen mukaan ja niistä annetaan palautetta opiskelijalla.

Opettaja arvioi tietopuolisen ja käytännön osaamisen perusteella näyttökelpoisuuden.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan työssä oppimispaikalla ePortfolioon ja arvioi oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa