Tutkinnon osan arviointi

IV-KONEIDEN HUOLTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LVI-suunnittelun näyttöön.

Opiskelija suorittaa alalle tyypillisen suunnittelutehtävän, kuten pientalon LV-suunnitelmien laatiminen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa