4.6.6 Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan suorittamaan tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset ja tasapainottamaan lämmitysverkoston vesivirrat. Tutkinnon osassa opitaan myös käyttämään lämmityksen automatiikkalaitteita sekä laatimaan tarvittavat mittauspöytäkirjat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia
 • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään ja toimia sujuvasti myös muista kulttuureista tulevien kanssa
 • tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset
 • tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää nomogrammeja
 • laatia mittauksista tarvittavat dokumentit
 • soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin
 • tasapainottaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapainotusmenetelmällä
 • laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat
 • käyttää lämmitysjärjestelmien automatiikkalaitteita
 • arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti
 • työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita lämmitysjärjestelmien asentamisessa tarvittavat työvälineet ja työmenetelmät. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näihin riittäviä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu mittausten tekemiseen ja automatiikan käyttämiseen liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä tasapainotustöistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti. Tasapainotustyöt tehdään parityöskentelynä.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi