4.6.8 Rakennuspeltitöissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy rakennuspeltitöihin.
Opiskelija valmistaa, mitoittaa ja asentaa erilaisia rakennuspeltilistoja ja osia saatujen piirustusten sekä työselostusten mukaisesti. Tutkinnon osa sisältää rakennuspeltitöiden kannalta merkittävät asiat rakennustyömaan toiminnasta ja työturvallisuudesta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • tehdä materiaali- sekä työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
  • tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perusteella yksinkertaisia pohjasaumattuja kattoläpivientejä
  • tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perusteella yksinkertaisia kantillisia juuripellityksiä usealla eri osalla
  • työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • toimia erilaisissa työyhteisöissä
  • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita ohutlevytöiden perusteet. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Jokainen harjoitus pitää sisällään teoriaosuuden ja harjoitus-työt tehdään työsalissa harjoituskatolle.

Harjoitustöitä tehdään itsenäisesti sekä asennusryhmissä projektiluontoisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 0-15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimispaikalla. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä taitonäyte, joka pitää sisällään useamman jo opitun kokonaisuuden. Projektityöhön integroidaan työelämätaitojen osaamistavoitteet.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä. Kurssilla perehdytään materiaalimenekkeihin, logistiikkaan, laadunvarmistamiseen ja aikataulutuksiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi