Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Rakennuspeltitöissä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennuspeltiosien valmistaminen Opiskelija perehtyy erilaisten rakennuspeltiosien valmistamis-, mitoittamis- ja asentamistekniikoihin.
Rakennuspeltilistojen valmistaminen ja asennus Opiskelija perehtyy rakennusten yleisimpiin rakennus-peltilistoihin sekä niiden mitoitus-, valmistus- ja asennustekniikoihin.
Työkalujen, -koneiden, kiinnikkeiden ja materiaalin käyttö Opiskelija tunnistaa ja käyttää turvallisesti rakennustyömaan yleisimpiä työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja levyleikkuria, sekä valitsee oikeat kiinnikkeet tuotteen ja alustan mukaan. Opiskelija perehtyy eri ohutlevy materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Kuvien ja piirustusten tulkitseminen ja käyttö Opiskelija tulkitsee ja käyttää rakennuspeltitöissä käytettäviä kuvia ja piirustuksia sekä suunnittelee oman työnsä niiden avulla.
Toiminta ja turvallisuus Opiskelija perehtyy henkilökohtaisiin turvavarusteisiin, turvavaljaisiin, putoamissuojiin, kattoturvatuotteisiin, henkilö- nostimiin ja rakennustelineisiin. Opiskelija tunnistaa työkohteiden vaaratekijät ja toimii työssään niin, ettei hän vaaranna itseään eikä muita.
Asiakaspalvelu Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu tilanteissa, ja antaa sekä vastaanottaa palautetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa rakennuspeltitöissä tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen, ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa